Udalosti

Výcvikový tábor august 2011 PZ Salaš – Hronský Beňadik

V dňoch 19.-21.08.2011 sa nám podarilo v spolupráci s PZ Salaš Hronský Beňadik uskutočniť výcvikový tábor, za čo by som sa chcel ešte raz poďakovať predsedovi PZ Salaš Mariánovi Prachárovi a taktiež všetkým členom združenia za vytvorenie optimálnych podmienok pre výcvik všestranne poľovne upotrebiteľných psíkov, ako sú stavače.

výcvik výcvik výcvik výcvik
výcvik výcvik výcvik výcvik
výcvik výcvik výcvik výcvik
výcvik výcvik výcvik výcvik
výcvik výcvik výcvik výcvik
výcvik výcvik výcvik výcvik
výcvik výcvik výcvik výcvik
výcvik výcvik výcvik výcvik
výcvik výcvik výcvik výcvik
výcvik výcvik výcvik výcvik
výcvik výcvik výcvik výcvik
výcvik výcvik výcvik výcvik
výcvik výcvik výcvik výcvik